Loading...
Home 2017-12-14T16:15:24+00:00

O nás

Spoločnosť 1.účtovná, spol. s r.o. vznikla v roku 2007 a nadväzuje na viac ako 20-ročné skúsenosti s účtovnými službami, ekonomickým a daňovým poradenstvom. Prostredníctvom kvalifikovaných a certifikovaných pracovníkov poskytuje služby pre slovenské aj zahraničné subjekty. V záujme poskytnutia komplexných služieb pre klientov spolupracuje s viacerými audítormi, advokátskymi kanceláriami a znalcami.

  • Profesionalita – môžete sa spoľahnúť na odborníkov a overené postupy

  • Bezpečnosť – informácie a dáta sú spoľahlivo zabezpečené

  • Spoľahlivosť – dlhodobo si držíme nielen náš prístup, ale aj klientov

Našim cieľom je, aby ste boli spokojní a aby sa naša spolupráca s vami rozširovala.

Naše služby

Vedenie jednoduchého a

podvojného účtovníctva

Pre klientov poskytujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane spracovania daňových priznaní a výkazov. Sledovanie legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosťou.

Spracovávanie miezd a

personalistiky

Poskytujeme vedenie mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva pri prijímaní a prepúšťaní zamestnancov. U nás nájdete všetky služby na jednom mieste.

Daňové a ekonomické

poradenstvo

Prostredníctvom daňových poradcov zabezpečujeme daňové a účtovné poradenstvo. Snažíme sa o zodpovedanie vašich otázok a optimálne vyriešenie vašich problémov v čo najkratšom čase.
Viac na www.oravec.eu.sk

Poradenstvo v oblasti

konkurzov a reštrukturalizácií

Pri spolupráci so správcami konkurznej podstaty sme získali bohaté skúsenosti s poskytovaním účtovných služieb pre subjekty v konkurzných konaniach. Sme tu pre klientov v dobrých aj zlých časoch.
Viac na: www.bog.sk

Aktuality

Bič na daňové úniky – Finančná správa ich odhalí jednoduchšie.

Od 30.septembra funguje automatická výmena informácií medzi členskými krajinami EÚ, OECD a USA. Na Slovensko sa tak dostávajú informácie o finančných účtoch slovenských rezidentov v zahraničí. Toto opatrenie sa týka nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

Informácia k uplatňovaniu oslobodenia od dane podľa § 47 ods.6 zákona o DPH

pri poskytnutí služby prepravy tovaru alebo pri jej obstaraní a pri ďalších službách. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informuje hlavne dopravcov a zasielateľské firmy, že sa zásadne mení aplikácia ustanovenia § 47 ods. 6 zákona o DPH.

Aktuálne otázky a odpovede k téme elektronická komunikácia

Sú určené pre daňové subjekty, ktoré komunikujú s finančnou správou elektronicky na základe :
– dohody podľa 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.o správe daní (daňový poriadok)
– kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP)
– eID karty (občianskeho s čipom)

Informácie k zdaňovaniu podielov na zisku od 01.01.2017

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky informuje k zdaňovaniu podielov na zisku a iných plnení vyplácaných právnickej osobe – rezidentovi SR od 1.1.2017

Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra

Správca dane na žiadosť daňového subjektu v zmysle § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra.

Informačná kalkulačka sankčného úroku

Výpočet má len informatívny charakter.

“Našim úspechom je spokojný klient, ktorý opätovne využíva naše služby.”

JUDR. ING. TOMÁŠ ORAVEC, KONATEĽ

Klienti a referencie

Spokojnosť našich klientov je pre nás prioritou. Snažíme sa neustále zlepšovať poskytované služby, odborne sa vzdelávať a byť klientovi vždy oporou pri jeho podnikateľských aktivitách.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať už dnes!

KONTAKTUJTE NÁS