Loading...
Home 2021-09-20T15:11:48+00:00

O nás

Spoločnosť 1.účtovná, spol. s r.o. vznikla v roku 2007 a nadväzuje na viac ako 20-ročné skúsenosti s účtovnými službami, ekonomickým a daňovým poradenstvom. Prostredníctvom kvalifikovaných a certifikovaných pracovníkov poskytuje služby pre slovenské aj zahraničné subjekty. V záujme poskytnutia komplexných služieb pre klientov spolupracuje s viacerými audítormi, advokátskymi kanceláriami a znalcami.

  • Profesionalita – môžete sa spoľahnúť na odborníkov a overené postupy

  • Bezpečnosť – informácie a dáta sú spoľahlivo zabezpečené

  • Spoľahlivosť – dlhodobo si držíme nielen náš prístup, ale aj klientov

Našim cieľom je, aby ste boli spokojní a aby sa naša spolupráca s vami rozširovala.

Naše služby

Vedenie jednoduchého a

podvojného účtovníctva

Pre klientov poskytujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane spracovania daňových priznaní a výkazov. Sledovanie legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosťou.

Spracovávanie miezd a

personalistiky

Poskytujeme vedenie mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva pri prijímaní a prepúšťaní zamestnancov. U nás nájdete všetky služby na jednom mieste.

Daňové a ekonomické

poradenstvo

Prostredníctvom daňových poradcov zabezpečujeme daňové a účtovné poradenstvo. Snažíme sa o zodpovedanie vašich otázok a optimálne vyriešenie vašich problémov v čo najkratšom čase alebo zastupovanie pred správcom dane pri daňových kontrolách.

Poradenstvo v oblasti

konkurzov a reštrukturalizácií

Pri spolupráci so správcami konkurznej podstaty a reštrukturalizačnými správcami sme získali bohaté skúsenosti s poskytovaním účtovných služieb pre subjekty v konkurzných konaniach a reštrukturalizačných konaniach. Sme tu pre klientov v dobrých aj zlých časoch. Viac o reštrukturalizáciách podnikov na: +421 903 536 709 alebo na: oravec.tomas@1uctovna.sk

Aktuality

Finančná správa Slovenskej republiky – koronavírus opatrenia

Finančná správa Slovenskej republiky informuje na svojich stránkach o opatreniach súcisiacich s koronavírusom.

Informácie Sociálnej poisťovne ohľadne OČR a PN

Sociálna poisťovňa poskytuje na svojej stránke informácie ohľadne OČR a PN v súvislosti s koronavírusom.

Ministerstvo financií predstavilo opatrenia v rámci „Lex korona“

V daňovej oblasti zavádza Ministerstvo financií SR a Finančná správa SR posuny termínov daňových priznaní, ročných zúčtovaní za zamestnancov, účtovných závierok, a posun termínov bude aj v prípade výročných správ. Cieľom ministerstva financií je čo najviac odbremeniť podnikateľov od povinností, ktoré môžu znamenať zvýšené finančné náklady a administratívnu záťaž.

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Prostredníctvom tejto stránky môžete získať informácie, ako požiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti so šírením ochorenia COVID- 19.

Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky – koronavírus

Ministerstvo financií SR pripravilo balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu pre zamestnancov, SZČO, malé a stredné firmy. Všetky potrebné informácie získate aj na stránke Finančnej správy SR.

Súhlas správcu dane s výmazom spoločnosti z obchodného registra

Správca dane na žiadosť daňového subjektu v zmysle § 54 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) vydá písomný súhlas s návrhom na výmaz z obchodného registra.

Informačná kalkulačka sankčného úroku

Výpočet má len informatívny charakter.

“Našim úspechom je spokojný klient, ktorý opätovne využíva naše služby.”

JUDR. ING. TOMÁŠ ORAVEC, KONATEĽ

Klienti a referencie

Spokojnosť našich klientov je pre nás prioritou. Snažíme sa neustále zlepšovať poskytované služby, odborne sa vzdelávať a byť klientovi vždy oporou pri jeho podnikateľských aktivitách.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať už dnes!

KONTAKTUJTE NÁS