Loading...
Home 2023-04-12T13:31:40+00:00

O nás

Spoločnosť 1.účtovná, spol. s r.o. vznikla v roku 2007 a nadväzuje na viac ako 20-ročné skúsenosti s účtovnými službami, ekonomickým a daňovým poradenstvom. Prostredníctvom kvalifikovaných a certifikovaných pracovníkov poskytuje služby pre slovenské aj zahraničné subjekty. V záujme poskytnutia komplexných služieb pre klientov spolupracuje s viacerými audítormi, advokátskymi kanceláriami a znalcami.

  • Profesionalita – môžete sa spoľahnúť na odborníkov a overené postupy

  • Bezpečnosť – informácie a dáta sú spoľahlivo zabezpečené

  • Spoľahlivosť – dlhodobo si držíme nielen náš prístup, ale aj klientov

Našim cieľom je, aby ste boli spokojní a aby sa naša spolupráca s vami rozširovala.

Naše služby

Vedenie jednoduchého a

podvojného účtovníctva

Pre klientov poskytujeme vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva vrátane spracovania daňových priznaní a výkazov. Sledovanie legislatívnych zmien je pre nás samozrejmosťou.

Spracovávanie miezd a

personalistiky

Poskytujeme vedenie mzdovej a personálnej agendy vrátane poradenstva pri prijímaní a prepúšťaní zamestnancov. U nás nájdete všetky služby na jednom mieste.

Daňové a ekonomické

poradenstvo

Prostredníctvom daňových poradcov zabezpečujeme daňové a účtovné poradenstvo. Snažíme sa o zodpovedanie vašich otázok a optimálne vyriešenie vašich problémov v čo najkratšom čase alebo zastupovanie pred správcom dane pri daňových kontrolách.

Poradenstvo v oblasti

konkurzov a reštrukturalizácií

Pri spolupráci so správcami konkurznej podstaty a reštrukturalizačnými správcami sme získali bohaté skúsenosti s poskytovaním účtovných služieb pre subjekty v konkurzných konaniach a reštrukturalizačných konaniach. Sme tu pre klientov v dobrých aj zlých časoch. Viac o reštrukturalizáciách podnikov na: +421 903 536 709 alebo na: oravec.tomas@1uctovna.sk

Aktuality

Index daňovej spoľahlivosti

S účinnosťou od 1.1.2022 sa zákonom č. 408/2021 Z. z.,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z.,o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zavádza index daňovej spoľahlivosti nazývaný aj ako verejný index.

Povinná registrácia k DPH

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Zoznam daňových dlžníkov

Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje v zmysle § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/2009 Z.z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zoznam daňových dlžnikov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa zoznam vyhotovuje podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla 170 eur.

Overenie platnosti IČ DPH

Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov výberom z ponuky členských štátov a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.

Daňový kalendár

Služba daňový kalendár poskytuje zobrazenie vybraných colných a daňových povinností.

Zistenie miestnej príslušnosti k finančnému orgánu

Táto služba  umožňuje používateľovi  vyhľadať k zadanej obci miestne príslušný colný alebo daňový úrad.

Informačná kalkulačka sankčného úroku

Výpočet má len informatívny charakter.

“Našim úspechom je spokojný klient, ktorý opätovne využíva naše služby.”

JUDR. ING. TOMÁŠ ORAVEC, KONATEĽ

Klienti a referencie

Spokojnosť našich klientov je pre nás prioritou. Snažíme sa neustále zlepšovať poskytované služby, odborne sa vzdelávať a byť klientovi vždy oporou pri jeho podnikateľských aktivitách.

Ako Vám môžeme pomôcť?

Ak máte záujem o naše služby, neváhajte nás kontaktovať už dnes!

KONTAKTUJTE NÁS